Kvantna medicina, koja se naziva medicinom 21. veka može da se opiše kroz princip: ako je materija neuništiva, neuništiva je i informacija koju ona sadrži. Pri nastanku bolesti, postoji informacija o istoj, ali je njoj prethodila informacija o zdravom stanju, te se korigovanjem poremećene frekvencije elektromagnetnog polja organizam može vratiti u elektromagnetnu ravnotežu (ili joj se približiti). Kvantna medicina spaja najsavremenija dostignuća biofizike i kvantne fizike sa poznavanjem energetskih polja u organizmu. Razvoju  kvantne medicine veliki doprinos dali su naučnici iz bivšeg SSSR-a, okupljeni u vojno-kosmičkim medicinskim institucijama.

Biorezonanca ili NLS dijagnostika (nonlinear diagnostic system) predstavlja sistem objektivne dijagnoze zdravstvenog stanja čoveka. Naš najsavremeniji NLS uređaj Hunter 4025 pomoću specijalnog senzora detektuje stanje i rad organa, tkiva, ćelija, hromozoma i hormona u našem telu.

princip-starenja-celije

Sve informacije u vezi stanja organa dopiru do mozga, a uređaj pomoću specijalnog senzora ima sposobnost da detektuje te informacije zahvaljujući izjednačavanju frekvencija i na taj način pomoću softvera koji su razvili ruski naučnici prikaže zdravstveno stanje u formi trodimenzionalnog modela organa. Metod dijagnoze je neinvazivan, bez štetnih zračenja, i moguće je dobiti veoma precizne informacije o stanju:

  • Nervnog sistema
  • Kardiovasukalnorg sistema
  • Digestivnog trakta
  • Mišićno-skeletnog sistema
  • Respirativnog sistema
  • Endokrinog sistema (sistema žlezda)
  • Urinarnog sistema (bubrezi, bešika)
  • Reproduktivnog sistema
  • Zdravlja kože

Preciznost NLS uređaja koji koristimo za dijagnozu ima tačnost od oko 95% što je mnogo preciznije i pouzdanije od klasičnih uređaja kvantno magnetne analize.

Biorezonanca, koja je praktično temelj i osnova NLS dijagnostike pripada kvantnoj medicini, i uređaj može da detektuje začetke bolesti kada još uvek ne postoje promene na organima, čime ni ultrazvuk, a ni skener magnetne rezonance (MRI) ne bi mogli da detektuju problem.